Lạnh Việt

CÔNG TY TNHH LVC VIỆT NAM

Tư vấn

(08).6683.5335

Hotline

0902.605.499

Máy lạnh tủ đứng

IconDaikin

FVRN100AXV1

Công suất: 4Hp

Máy lạnh tủ đứng Daikin 3HP FVRN71AXV1
IconDaikin

FVRN71AXV1

Công suất: 3Hp

Máy lạnh tủ đứng Daikin 5HP FVRN125AXV1
IconDaikin

FVRN125AXV1

Công suất: 5Hp

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa 3hp NP-C28DL
IconNagakawa

NP-C28DL

Công suất: 3hp

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa 5hp NP-C50DL
IconNagakawa

NP-C50DL

Công suất: 5hp

Máy lạnh tủ đứng Reetech 2.5HP RF24(H)-BM
IconReetech

RF24(H)-BM

Công suất: 2,5hp

Máy lạnh tủ đứng Reetech 4HP RF36(H)-BM
IconReetech

RF36(H)-BM

Công suất: 4hp

Máy lạnh tủ đứng Reetech 5HP RF48(H)-BM
IconReetech

RF48(H)-BM

Công suất: 5hp

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 2.5HP APF/APO-(H)240 2 chiều
IconSumikura

APF/APO-(H)240

Công suất: 2,5hp

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 3HP APF/APO-(H)280 2 chiều
IconSumikura

APF/APO-(H)280

Công suất: 3hp

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 4HP APF/APO-(H)360 2 chiều
IconSumikura

APF/APO-(H)360

Công suất: 4hp

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 5HP APF/APO-(H)480 2 chiều
IconSumikura

APF/APO-(H)480

Công suất: 5hp

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 5.5HP APF/APO-(H)500 2 chiều
IconSumikura

APF/APO-(H)500

Công suất: 5,5hp

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 6HP APF/APO-(H)600 2 chiều
IconSumikura

APF/APO-(H)600

Công suất: 6hp

Máy làm lạnh nước LVC - LVChiller

GC-800
LVC water chiller GC-800
GC-1300
LVC water chiller GC-1300
GC-2000
LVC water chiller GC-2000
GC-2800
LVC water chiller GC-2800
GC-800L2
LVC water chiller GC-800L2
GC-1300L2
LVC water chiller GC-1300L2
GC-2000L2
LVC water chiller GC-2000L2
GC-2800L2
LVC water chiller GC-2800L2
Cụm máy 1 block
LVC water chiller Cụm máy 1 block
Cụm máy 2 block
LVC water chiller Cụm máy 2 block
Cụm máy nén lạnh sâu
LVC water chiller Cụm máy nén lạnh sâu
Lắp ráp cụm máy nén theo yêu cầu
LVC water chiller Lắp ráp cụm máy nén theo yêu cầu

Dịch vụ của chúng tôi