Lạnh Việt

CÔNG TY TNHH LVC VIỆT NAM

Tư vấn

(08).6683.5335

Hotline

0902.605.499

Máy lạnh treo tường

IconMitsubishi-Heavy

SRK18YL-S5

Công suất: 2hp

Chức năng Inverter: Có

IconDaikin

FTKC25QVMV

Công suất: 1hp

Chức năng Inverter: Có

IconDaikin

FTKC35QVMV

Công suất: 1,5Hp

Chức năng Inverter: Có

IconToshiba

RAS H10BKCV

Công suất: 1hp

Chức năng Inverter: Có

IconDaikin

FTKC50QVMV

Công suất: 2Hp

Chức năng Inverter: Có

IconPanasonic

CU/CS VU12SKH-8

Công suất: 1,5Hp

Chức năng Inverter: Có

IconPanasonic

CU/CS VU18SKH-8

Công suất: 2Hp

Chức năng Inverter: Có

IconPanasonic

CU/CS YZ9SKH-8

Công suất: 1Hp

Chức năng Inverter: Có

IconPanasonic

CU/CS VU9SKH-8

Công suất: 1hp

Chức năng Inverter: Có

IconToshiba

RAS-H10S3KS-V

Công suất: 1hp

IconToshiba

RAS H13S3KS-V

Công suất: 1,5hp

IconToshiba

RAS-H18S3KS-V

Công suất: 2hp

IconToshiba

RAS-H13G2KCV-V

Công suất: 1,5hp

Chức năng Inverter: Có

IconToshiba

RAS-H18G2KCV-V

Công suất: 2hp

Chức năng Inverter: Có

IconReetech

RTV/RCV9

Công suất: 1hp

Chức năng Inverter: Có

IconReetech

RTV/RCV12

Công suất: 1,5hp

Chức năng Inverter: Có

IconReetech

RTV/RCV18

Công suất: 2hp

Chức năng Inverter: Có

IconLG

LG V10APQ

Công suất: 1hp

Chức năng Inverter: Có

IconLG

LG-V13APQ

Công suất: 1,5hp

Chức năng Inverter: Có

IconDaikin

FTV25BXV1V

Công suất: 1hp

Máy làm lạnh nước LVC - LVChiller

GC-800
LVC water chiller GC-800
GC-1300
LVC water chiller GC-1300
GC-2000
LVC water chiller GC-2000
GC-2800
LVC water chiller GC-2800
GC-800L2
LVC water chiller GC-800L2
GC-1300L2
LVC water chiller GC-1300L2
GC-2000L2
LVC water chiller GC-2000L2
GC-2800L2
LVC water chiller GC-2800L2
Cụm máy 1 block
LVC water chiller Cụm máy 1 block
Cụm máy 2 block
LVC water chiller Cụm máy 2 block
Cụm máy nén lạnh sâu
LVC water chiller Cụm máy nén lạnh sâu
Lắp ráp cụm máy nén theo yêu cầu
LVC water chiller Lắp ráp cụm máy nén theo yêu cầu

Dịch vụ của chúng tôi