028.6683.5335

0902.605.499

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 6HP APF/APO-(H)600 , 2 chiều

Sumikura

6hp


APF/APO-(H)600

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 5.5HP APF/APO-(H)500 , 2 chiều

Sumikura

5,5hp


APF/APO-(H)500

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 5HP APF/APO-(H)480 , 2 chiều

Sumikura

5hp


APF/APO-(H)480

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 4HP APF/APO-(H)360 , 2 chiều

Sumikura

4hp


APF/APO-(H)360

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 3HP APF/APO-(H)280, 2 chiều

Sumikura

3hp


APF/APO-(H)280

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Sumikura 2.5HP APF/APO-(H)240, 2 chiều

Sumikura

2,5hp


APF/APO-(H)240

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Reetech 5HP RF48(H)-BM

Reetech

5hp


RF48(H)-BM

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Reetech 4HP RF36(H)-BM

Reetech

4hp


RF36(H)-BM

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Reetech 2.5HP RF24(H)-BM

Reetech

2,5hp


RF24(H)-BM

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL 5HP

Nagakawa

5hp


NP-C50DL

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL 3HP

Nagakawa

3hp


NP-C28DL

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Daikin 5hp FVRN125AXV1 R410

Daikin

5Hp


FVRN125AXV1

Liên hệ

Chưa có KM

Máy lạnh tủ đứng Daikin 3HP FVRN71AXV1

Daikin

3Hp


FVRN71AXV1

Liên hệ

Chưa có KM

Tủ đứng Daikin 4HP FVRN100AXV1 R410

Daikin

4Hp


FVRN100AXV1

Liên hệ

Call :

Máy lạnh tủ đứng, Máy lạnh đặt sàn, Máy lạnh tủ đứng Reetech, Máy lạnh tủ đứng Daikin, Máy lạnh tủ đứng panasonic, máy lạnh công suất lớn

CTY TNHH TM DV TKV

Lạnh Việt trên FaceBook Lạnh Việt trên Google+ Lạnh Việt trên Twitter Lạnh Việt trên Instagram Lạnh Việt trên Youtube