028.6683.5335

0902.605.499

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2Hp Inverter SRK18YL-S5 Cao cấp

Mitsubishi-Heavy

Inverter

2hp


SRK18YL-S5

21,400,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1,5Hp Inverter SRK13YL-S5 Cao cấp

Mitsubishi-Heavy

Inverter

1,5hp


SRK13YL-S5

14,600,000

Bao công +

Máy lạnh AQUA 2HP AQA-KCRV18WGS INVERTER GAS-R410a

Aqua

Inverter

2hp


AQA-KCRV18WGS

12,850,000

Bao công +

Máy lạnh AQUA 1.5HP AQA-KCRV12WGS INVERTER GAS-R410a

Aqua

Inverter

1,5hp


AQA-KCRV12WGS

8,950,000

Bao công +

Máy lạnh AQUA 1HP AQA-KCRV9WGS INVERTER GAS-R410a

Aqua

Inverter

1hp


AQA-KCRV9WGS

7,850,000

Bao công +

Máy lạnh AQUA 2HP AQA-KC18BGS7T

Aqua

2hp


AQA-KC18BGS7T

10,850,000

Bao công +

Máy lạnh AQUA 1.5HP AQA-KC12BGS7T

Aqua

1,5hp


AQA-KC12BGS7T

7,450,000

Bao công +

Máy lạnh AQUA 1HP AQA-KC9BGS7T

Aqua

1hp


AQA-KC9BGS7T

5,950,000

Bao công +

Máy lạnh Sharp 1.5hp Inverter AH-XP13SHW Gas R410 Plasmacluster Ion

Sharp

Inverter

1,5hp


AH-XP13SHW

12,200,000

Bao công +

Máy lạnh Sharp 1hp Inverter AH-XP10SHW Gas R410 Plasmacluster Ion

Sharp

Inverter

1hp


AH-XP10SHW

10,200,000

Bao công +

Máy lạnh Sharp 1.5HP Inverter AH-X12STW Gas R410

Sharp

Inverter

1,5hp


AH-X12STW

10,950,000

Bao công +

Máy lạnh Sharp 1HP Inverter AH-X9STW Gas R410

Sharp

Inverter

1hp


AH-X9STW

8,800,000

Bao công +

Máy lạnh Sharp 2hp AH-X18SEW Gas R410 Inverter

Sharp

Inverter

2hp


AH-X18SEW

16,250,000

3 ưu đãi

Máy lạnh Sharp 1.5hp AH-X12SEW Gas R410 Inverter

Sharp

Inverter

1,5hp


AH-X12SEW

11,200,000

Bao công +

Máy lạnh Sharp 2hp AH-A18SEW Gas R410

Sharp

2hp


AH-A18SEW

11,850,000

Bao công +

Máy lạnh Sharp 1.5hp AH-A12SEW Gas R410

Sharp

1,5hp


AH-A12SEW

8,600,000

Bao công +

ML Daikin Lạnh/Sưởi 3HP FTXS71GVMV / RXS71GVMV R410

Daikin

3hp


FTXS71GVMV

39,700,000

Bao công +

ML Daikin Lạnh/Sưởi 2.5HP FTXS60GVMV / RXS60GVMV R410

Daikin

2,5hp


FTXS60GVMV

35,700,000

Bao công +

ML Daikin Lạnh/Sưởi 2HP FTXS50GVMV / RXS50GVMV R410

Daikin

2hp


FTXS50GVMV

25,400,000

Bao công +

ML Daikin Lạnh/Sưởi 1.5HP FTXS35GVMV / RXS35GVMV R410

Daikin

1,5hp


FTXS35GVMV

19,250,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 1HP FTXS25GVMV Lạnh / Sưởi

Daikin

1hp


FTXS25GVMV

Liên hệ

Gói ưu đãi

ML Daikin Cao Cấp 2.5HP Inverter FTKV60NVMV / RKV60NVMV Gas R32

Daikin

Inverter

2,5hp


FTKV60NVMV

34,650,000

Bao công +

ML Daikin Cao Cấp 2HP Inverter FTKV50NVMV / RKV50NVMV Gas R32

Daikin

Inverter

2hp


FTKV50NVMV

25,400,000

Bao công +

ML Daikin Cao Cấp 1.5HP Inverter FTKV35NVMV / RKV35NVMV Gas R32

Daikin

Inverter

1,5hp


FTKV35NVMV

18,450,000

Bao công +

ML Daikin Cao Cấp 1HP Inverter FTKV25NVMV / RKV25NVMV Gas R32

Daikin

Inverter

1hp


FTKV25NVMV

13,850,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 3hp Inverter FTKS71GVMV / RKS71GVMV Gas R410

Daikin

Inverter

3hp


FTKS71GVMV

32,300,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 2.5hp Inverter FTKS60GVMV / RKS60GVMV Gas R410

Daikin

Inverter

2,5hp


FTKS60GVMV

29,950,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 2hp Inverter FTKS50GVMV / RKS50GVMV Gas R410

Daikin

Inverter

2hp


FTKS50GVMV

21,400,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 1.5HP Inverter FTKS35GVMV / RKS35GVMV Gas R410

Daikin

Inverter

1,5hp


FTKS35GVMV

13,900,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 1hp Inverter FTKS25GVMV / RKS25GVMV Gas R410

Daikin

Inverter

1hp


FTKS25GVMV

11,850,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 3HP Inverter FTKC71QVMV / RKC71QVMV

Daikin

Inverter

3hp


FTKC71QVMV

30,950,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 2.5HP Inverter FTKC60QVMV / RKC60QVMV

Daikin

Inverter

2,5hp


FTKC60QVMV

27,500,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 2.5HP FTNE60MV1V Gas R410a

Daikin

2,5hp


FTNE60MV1V

19,700,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Daikin 2HP R410 FTNE50MV1V

Daikin

2hp


FTNE50MV1V

14,350,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Daikin 1HP R410 FTNE25MV1V9

Daikin

1hp


FTNE25MV1V9

7,050,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Daikin 0.8HP FTNE20MV1V9

Daikin

0,8hp


FTNE20MV1V9

7,050,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Daikin 2.5HP Gas R32 FTV60BXV1V / RV60BXV1V

Daikin

2,5hp


FTV60BXV1V

20,500,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 2HP Gas R32 FTV50BXV1V / RV50BXV1V

Daikin

2hp


FTV50BXV1V

14,850,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 1.5HP Gas-R32 FTV35BXV1V / RV35BXV1V

Daikin

1,5hp


FTV35BXV1V

9,950,000

Bao công +

Máy lạnh Daikin 1HP FTV25BXV1V / RV25BXV1V Gas R32

Daikin

1hp


FTV25BXV1V

6,950,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 Hp Inverter SRK10YL-S5 Cao cấp

Mitsubishi-Heavy

Inverter

1hp


SRK10YL-S5

12,490,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2 HP Inverter SRK18YN-S5 - dòng sang trọng

Mitsubishi-Heavy

Inverter

2hp


SRK18YN-S5

18,850,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP Inverter SRK13YN-S5 dòng sang trọng

Mitsubishi-Heavy

Inverter

1,5hp


SRK13YN-S5

12,690,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP Inverter SRK10YN-S5, dòng sang trọng

Mitsubishi-Heavy

Inverter

1hp


SRK10YN-S5

10,200,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2.5HP SRK24CK-5

Mitsubishi-Heavy

2,5hp


SRK24CK-5

17,950,000

Bao công ráp

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2HP SRK18CL-5

Mitsubishi-Heavy

2hp


SRK18CL-5

13,850,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CM-5 1.5hp Gas R410

Mitsubishi-Heavy

1,5hp


SRK12CM-5

8,900,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP SRK09CRR-S5 Gas R410

Mitsubishi-Heavy

1hp


SRK09CRR-S5

7,650,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Electric GH18VA 2HP Inverter Gas R410 Cao cấp

Mitsubishi-Electric

Inverter

2hp


MSY-GH18VA

19,650,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH13VA 1.5HP Inverter Gas R410 Cao cấp

Mitsubishi-Electric

Inverter

1,5HP


MSY-GH13VA

12,650,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Electric GH10VA 1HP Inverter Gas R410

Mitsubishi-Electric

Inverter

1hp


MSY-GH10VA

10,250,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-HM60VA 2.5HP cao cấp

Mitsubishi-Electric

2,5hp


MS-HM60VA

18,990,000

Bao công +

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-HM50VA 2HP cao cấp

Mitsubishi-Electric

2hp


MS-HM50VA

14,490,000

Bao công +

Máy lạnh LG 1.5HP V13APQ

LG

Inverter

1,5hp


LG-V13APQ

11,150,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh LG V10APQ Inverter, 1HP, Gas-R410, chức năng đuổi muỗi

LG

Inverter

1hp


LG V10APQ

10,950,000

Bao công ráp

Máy lạnh Reetech RTV/RCV18 2HP Inverter Gas R410

Reetech

Inverter

2hp


RTV/RCV18

Liên hệ

Khuyến mãi

Máy lạnh Reetech RTV/RCV12 1.5HP Inverter Gas R410

Reetech

Inverter

1,5hp


RTV/RCV12

9,600,000

Bao công ráp

Máy lạnh Reetech RTV/RCV9 1HP Inverter Gas R410

Reetech

Inverter

1hp


RTV/RCV9

7,850,000

Bao công ráp

Máy lạnh Reetech RT24-CD 2.5HP Fast Cool

Reetech

2.5hp


RT24-CD

14,600,000

Bao công ráp

Máy lạnh Reetech RT18-CD 2hp Fast Cool

Reetech

2hp


RT18-CD

9,700,000

Bao công ráp

Máy lạnh Reetech RT12-DD 1.5hp Fast Cool

Reetech

1,5hp


RT12-DD

7,500,000

Bao công ráp

Máy lạnh Toshiba RAS-H18G2KCV-V Inverter 2HP Gas R410

Toshiba

Inverter

2hp


RAS-H18G2KCV-V

18,600,000

Bao công ráp

Máy lạnh Toshiba RAS-H13G2KCV-V Inverter 1.5HP Gas R410

Toshiba

Inverter

1,5hp


RAS-H13G2KCV-V

12,850,000

Bao công ráp

Máy lạnh Toshiba RAS H18S3KS-V 2Hp

Toshiba

2hp


RAS-H18S3KS-V

13,300,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Toshiba 1.5HP RAS H13S3KS-V

Toshiba

1,5hp


RAS H13S3KS-V

8,950,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh LG S24ENA 2.5Hp - Fast Cool

LG

2,5hp


S24ENA

18,200,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh LG S18ENA 2Hp - Fast Cool

LG

2hp


LG-S18ENA

11,900,000

Bao công ráp

Máy lạnh LG S12ENA 1.5Hp - Fast Cool

LG

1,5hp


LG S12ENA

7,800,000

Bao công ráp

Máy lạnh LG S09ENA 1Hp - Fast Cool

LG

1hp


LG S09ENA

6,300,000

Bao công ráp

Máy lạnh LG V18END Inverter V 2Hp Gas R410

LG

Inverter

2hp


LG V18END

17,200,000

Bao công ráp

Máy lạnh LG V13END Inverter V 1.5Hp Gas R410

LG

Inverter

1,5hp


LG V13END

10,600,000

Bao công ráp

Máy lạnh LG V10END Inverter V 1Hp Gas R410

LG

Inverter

1hp


LG V10END

9,300,000

Bao công ráp

Máy lạnh Panasonic CU/CS U12SKH-8 1.5Hp inverter Gas R32

Panasonic

Inverter

1,5hp


CU/CS U12SKH-8

12,700,000

Bao công ráp

Máy lạnh Panasonic 1HP INVERTER CU/CS U9SKH-8

Panasonic

Inverter

1hp


CU/CS U9SKH-8

9,850,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Panasonic 2.5Hp CU/CS KC24QKH-8 Non-inverter

Panasonic

2,5hp


CU/CS KC24QKH-8

21,150,000

Bao công ráp

Máy lạnh Panasonic 2Hp CU/CS KC18QKH-8 Non-inverter

Panasonic

2hp


CU/CS KC18QKH-8

14,950,000

Bao công +

Máy lạnh Toshiba H10S3KS-V 1hp

Toshiba

1hp


RAS-H10S3KS-V

7,500,000

Bao công + 3m

Máy lạnh Midea 1HP MS11-D1-09CR giá rẻ

Midea

1hp


MS11-D1-09CR

4,550,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Midea MSM-12CR, 1.5hp, làm lạnh nhanh

Midea

1,5Hp


MSM-12CR

6,700,000

Bao công + 3m

Máy lạnh Samsung AR09KCF 1hp, Bảo hành 24 tháng bởi Samsung

Samsung

1hp


AR09KCF

7,200,000

Bao công +

Máy lạnh Panasonic 1HP INVERTER CU/CS VU9SKH-8 SKY SERIES

Panasonic

Inverter

1hp


CU/CS VU9SKH-8

12,850,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Panasonic 1HP CU/CS YZ9SKH-8

Panasonic

Inverter

1Hp


CU/CS YZ9SKH-8

12,800,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Panasonic 2HP INVERTER CU/CS VU18SKH-8 SKY SERIES

Panasonic

Inverter

2Hp


CU/CS VU18SKH-8

Liên hệ

Bảo hành 07

Máy lạnh Panasonic 1.5HP INVERTER CU/CS VU12SKH-8 SKY SERIES

Panasonic

Inverter

1,5Hp


CU/CS VU12SKH-8

15,450,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Mitsubishi Electric HL35VC, 1.5hp

Mitsubishi-Electric

1,5hp


MS-HL35VC

9,750,000

Bao công + 3m

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1HP HL25VC

Mitsubishi-Electric

1hp


MS-HL25VC

7,650,000

Bao công + 3m

Máy lạnh Sumikura APS/APO-092-SK 1hp

Sumikura

1hp


APS/APO-092-SK

5,300,000

Bao công + 3m

Máy lạnh LG S09EN2, 1hp (Ngựa)

LG

1hp


S09EN2

5,500,000

Bao công

Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV 2Hp, Inverter, Gas R32

Daikin

Inverter

2Hp


FTKC50QVMV

19,950,000

Bao công +

Máy lạnh Toshiba 1HP H10BKCV

Toshiba

Inverter

1hp


RAS H10BKCV

10,700,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Reetech RT09DD 1hp

Reetech

1hp


RT09DD

5,700,000

Bao công

Máy lạnh SHARP A9SEW 1Hp, Gas R410, Làm lạnh nhanh

Sharp

1hp


AH-A9SEW

6,600,000

Bao công + 2m

Máy lạnh SHARP X09SEW 1Hp, Gas R410, Inverter

Sharp

Inverter

1Hp


AH-X09SEW

9,450,000

Bao công + 2m

Máy lạnh Panasonic 1.5HP CU/CS KC12QKH-8

Panasonic

1,5hp


CU/CS KC12QKH-8

9,350,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Panasonic 1HP CU/CS KC09QKH-8

Panasonic

1hp


CU/CS KC09QKH-8

7,050,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh DAIKIN FTKC35QVMV 1.5hp Inverter (Tiết kiệm điện), Gas R32

Daikin

Inverter

1,5Hp


FTKC35QVMV

12,800,000

Bao công ráp

Máy lạnh Daikin 1.5HP FTNE35MV1V Gas R410

Daikin

1,5hp


FTNE35MV1V

9,250,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh Daikin 1.5HP FTV35AXV1V

Daikin

1,5hp


FTV35AXV1V

Liên hệ

Gói 3 ưu

Máy lạnh Daikin 1HP Inverter FTKC25QVMV GAS R32

Daikin

Inverter

1hp


FTKC25QVMV

10,100,000

3 ưu đãi

Máy lạnh Daikin 1HP FTNE25MV1V

Daikin

1hp


FTNE25MV1V

7,650,000

Giảm 20%

Máy lạnh Daikin 1HP FTV25AXV1V

Daikin

1Hp


FTV25AXV1V

7,150,000

Gói 3 ưu

Máy lạnh tiết kiệm điện, máy lạnh Inverter, máy lạnh Daikin, máy lạnh Panasonic, Máy lạnh Toshiba, Máy lạnh LG, Máy lạnh Samsung, Máy lạnh Sharp, Máy lạnh nội địa, Máy lạnh cũ

CTY TNHH TM DV TKV

Lạnh Việt trên FaceBook Lạnh Việt trên Google+ Lạnh Việt trên Twitter Lạnh Việt trên Instagram Lạnh Việt trên Youtube