028.6683.5335

0902.605.499

Máy lạnh áp trần FH18PUV2V 2hp, dùng cho 70-80 m khối khí

Daikin

2hp


FH18PUV2V

20,200,000

Bao công

CTY TNHH TM DV TKV

Lạnh Việt trên FaceBook Lạnh Việt trên Google+ Lạnh Việt trên Twitter Lạnh Việt trên Instagram Lạnh Việt trên Youtube